email: info@bozp-personalistika.cz 

Úvod
Personalistika
Pracovní právo
Psychologické poradenství a diagnostika
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Výchova a vzdělávání
KontaktČlen klubu BOZP při VÚBP PrahaKlikněte na obrázek.


PERSONALISTIKA


 1. Personální audit celé firmy nebo jednotlivých částí.

 2. Analýza personálních oblastí.

 3. Personální expertizy.

 4. Zajišťování a výběr pracovníků pro různé pozice a funkce.

 5. Vedení personální agendy.

 6. Mzdová politika - zásady odměňování.

 7. Personální plány a projekty.

 8. Výběr a příprava personálních rezerv.


1. Personální audit celé firmy nebo jednotlivých částí.

Analýza stavu personální práce, personální politiky ve firmě, úrovně jednotlivých pracovníků a zmapování jejich možností. Posouzení stavu organizace a řízení. Identifikace slabých míst a nedostatků. Návrh a doporučení na řešení problematických částí. Audit se pochopitelně týká také vedení personální agendy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, náplně práce atd.).

2. Analýzu personálních oblastí.

Důsledná analýza dané personální oblasti zahrnující přesné zjištění nedostatků a vypracování návrhu na řešení problému, včetně postupného časového harmonogramu řešení s jasně stanoveným cílem.

3. Personální expertizy.

Vypracování odborného posudku na konkrétně zadaný úkol. Tyto posudky je možné zajistit v celé řadě oblastí, jako jsou např. ,, Psychologie a diagnostika, personalistika, bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod."

4. Zajišťování a výběr pracovníků pro různé pozice a funkce.

Vyhledávání a zajišťování pracovníků pro všechny druhy pracovních zařazení od dělnických profesí až po vrcholové manažerské pozice. Výběr, vyhodnocování všech požadovaných vlastností, schopností, dovedností, znalostí atd. dle požadavků zadavatele. Doporučení optimálního kandidáta pro danou pozici.

5. Vedení personální agendy.

Tato oblast zahrnuje zavedení celé škály pracovněprávních dokumentů, jako jsou pracovní smlouvy, mzdové výměry, výměry osobního ohodnocení, hmotné odpovědnosti, kvalifikační listy, popisy pracovních funkcí, a celá řada dalších dokumentů. Je až zarážející jak často bývají tyto dokumenty chybně zpracovány a nedostatečně ošetřeny z právního hlediska. Zaměstnavatel se tím vystavuje postihu, jelikož uzavřel se zaměstnancem neplatnou pracovní smlouvu apod. Při případném soudním sporu argumentuje neplatnými, nebo neúplnými dokumenty a jeho šance na úspěch jsou pak předem ztraceny.

6. Mzdová politika - zásady odměňování.

Stanovení optimálního způsobu odměňování, včetně zavedení zvoleného systému. Vypracování metodiky odměňování, včetně dokladové části. Nalezení motivačních stimulů a zlepšení operativnosti pro potřeby firmy. Při vhodně zvoleném způsobu a systému mzdové politiky se odstraní nesprávné a nespravedlivé odměňování, zjistí se rezervy a odstraní plýtvání mzdovými prostředky. Při vhodně stanovené motivační složce mzdy se zvýší kvalita práce a výkonnost zaměstnanců na všech stupních. Zároveň se vytvoří možnosti rozlišení kvalitních a méně kvalitních pracovníků. Zajistí se objektivita v odměňování a odstraní se nespravedlivé rovnostářství v odměňování. Zlepší se pracovní vztahy na pracovišti a vytvoří se podmínky pro iniciativu atd.

7. Personální plány a projekty.

Každá firma by měla mít představu o svém vývoji a s tím souvisící personální plán. To znamená vypracovat projekt na personální vývoj a potřeby. Máme-li představu, kam se bude vývoj firmy ubírat, jaký bude nárůst produkce apod., musíme mít také plán personálního obsazení nových pracovních míst. Personální plány se vypracovávají i v případě současného stavu tak, abychom zjistili, zda je optimální a zda nedochází k přetěžování a nebo k nevyužívání stávající personální kapacity. Toto je nejlepší cesta k zjištění rezerv v personálním obsazení firmy. Cílem je optimální zařazení nových i stávajících pracovníků.

8. Výběr a příprava personálních rezerv.

Tato oblast zahrnuje vzájemnou zastupitelnost, plány dovolených a přípravu pracovníků na budoucí funkce a pozice. Je nemyslitelné, aby ve firmě nebyla vzájemná zastupitelnost a to nejen pro klíčové pozice, ale postupně pro všechny funkce a pozice ve firmě. Tím se odstraní možný kolaps určitého úseku nebo oblasti při vyřazení daného pracovníka (nemoc, dovolená, náhlý úraz, úmrtí atd.). Nedílnou součástí je i příprava potencionálních rezerv.