email: info@bozp-personalistika.cz 

Úvod
Personalistika
Pracovní právo
Psychologické poradenství a diagnostika
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Výchova a vzdělávání
KontaktČlen klubu BOZP při VÚBP PrahaKlikněte na obrázek.


Výchova a vzdělávání


 1. Plány výchovy a vzdělávání.

 2. Zabezpečení výchovy a vzdělávání.

 3. Příklady vzdělávání - témata.


1. Plány výchovy a vzdělávání.

Každý plán výchovy a vzdělávání je důležité koordinovat s finančním plánem. Výchovu je nutné plánovat tak aby byly náklady na ni plošně rozvržené a nezatěžovali jednorázově rozpočet, např. v příjmově slabých měsících. Dále je třeba skloubit potřeby provozu s termíny vzdělávacích akcí. Rovněž rozvržení termínů výchovně vzdělávacích akcí musí být v souladu s platností jednotlivých oprávnění a školení. Je třeba aby zde fungovala oblast personálních rezerv z důvodů zastupitelnosti.

2. Zabezpečení výchovy a vzdělávání.

Nejčastěji se stává, že se shánějí jednotlivé firmy z oblasti výchovy a vzdělávání nahodile tak jak se objeví potřeba. Toto řešení je zpravidla velmi drahé a neskýtá žádné záruky kvality. Narychlo zajištěná lektorská firma zpravidla není schopná vyhovět termínově a to přináší komplikace v provozu Vaší firmy. Je-li toto komplexně zabezpečeno naší firmou v návaznosti na plán výchovy jsou tyto termíny vždy v souladu s potřebami Vaší firmy.

3. Příklady vzdělávání - témata

a) Školení BOZP
- školení vedoucích zaměstnanců
- školení zaměstnanců
- školení řidičů referentů
- poúrazová školení
- školení BOZP při převedení na jinou práci
- školení pro práce ve výškách
- předepsaná dokumentace
- odškodňování pracovních úrazů
- používání osobních ochranných pomůcek
- specializovaná odborná školení z BOZP
- další školení BOZP dle potřeb a požadavků

b) Pracovní právo
- zákoník práce
- zákon o zaměstnanosti
- povinnosti vedoucích zaměstnanců
- pracovněprávní minimum
- pracovní právo pro manažery
- vedení personální dokumentace
- řešení kázeňských přestupků, způsoby, postupy
- propouštění: výpovědi - druhy, způsoby použití, metodika provádění
- další školení dle potřeb a požadavků

c) Personalistika
- personalistické minimum
- personalistika pro manažery
- personální dokumentace v souladu se současnými legislativními požadavky
- odměňování
- motivace
- personální plány
- kariérní plány
- personální rezervy
- hodnocení zaměstnanců
- diagnostika zaměstnanců
- výběr nových zaměstnanců
- další školení dle potřeb a požadavků