email: info@bozp-personalistika.cz 

Úvod
Personalistika
Pracovní právo
Psychologické poradenství a diagnostika
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Výchova a vzdělávání
KontaktČlen klubu BOZP při VÚBP PrahaKlikněte na obrázek.


Pracovní právo


 1. Řešení kázeňských přestupků, včetně výpovědi.

 2. Vyřizování pracovněprávních sporů.

 3. Zastupování ve styku se státní správou.


1. Řešení kázeňských přestupků, včetně výpovědi.

Při řešení kázeňských přestupků se dostává vedoucí pracovník často do situace, kdy je pro něho řešení kázeňského přestupku velice traumatizující a často se stává, že je to pro něho těžší než pro postihovaného. Vezmeme-li ještě v úvahu stupeň objektivity, profesionální slepotu, osobní vazby, emoce, nechuť řešit nepříjemné situace a mnohdy malou odbornou psychologickou průpravu vedoucího pracovníka pro takovéto situace, nebývá výsledek příliš uspokojivý. Má-li vedoucí pracovník řešit kázeňský přestupek, nebo výpověď z pracovního poměru s blízkým spolupracovníkem je to pro něho velmi těžké a stresující. Z těchto a řady dalších důvodů je výhodné, když toto provádí odborník znalý psychologie a pracovněprávních vztahů. Efekt je mnohem vyšší a předejde se problémům a soudním sporům.

2. Vyřizování pracovněprávních sporů.

Ve snaze ušetřit se mnohdy snaží zaměstnavatel řešit pracovně právní spory sám a bez řádné právní průpravy a poté zjistí, že soudní spor je mnohonásobně dražší než pomoc odborníka. Při správném postupu se předejde jak soudnímu sporu, tak i nežádoucí poškození dobrého jména firmy. V případě, že dojde k soudnímu sporu, budeme Vás zastupovat na vysoce profesionální úrovni.

3. Zastupování ve styku se státní správou.

Při navázání spolupráce se nemusíte obávat kontroly a postihů ze strany úřadu práce. Budeme Vás zastupovat při kontrole a vyřešíme tento problém odborně na odpovídající úrovni.